Miljövänliga profilkläder

Miljövänliga profilkläder

Går det att köpa miljövänliga profilkläder? Precis som med allt annat så är inte konsumtion i sig bra för miljön men vi kan göra medvetna val som är mer hållbara för naturen såväl som för människorna som arbetar med tillverkning av textilier.

Det är väldigt svårt för oss konsumenter att se och förstå processen i tillverkningen av textilier. Om vi alla förstod hur många moment och arbetare som är involverade i tillverkningen av en tröja skulle förmodligen mönstret i vår konsumtion ändras. Troligtvis skulle vi vara beredda att betala lite mer för att ge arbetarna ett drägligt liv och miljön en skonsammare behandling. Makten ligger i slutändan hos marknaden och konsumenterna.
Innan du som slutanvändare öppnar påsen eller lägger plagget på disken och betalar plagget du köpt så har den varit ute på en lång resa där många faror funnits längs vägen. Från råmaterial till rensning, till ett spinneri och vidare mot stickning, färgning, CMT(Cut,Make & Trim), transporterad förmodligen i flera led, eventuell förädling såsom tryck eller brodyr för att sedan hamna i butik där du köper den.

Varför påverkas människor och miljö?

Först och främst är det tillverkningen av textilier som påverkar människor och miljön på ett negativt sätt. I många bomullsodlingar används omoderna och mycket skadliga bekämpningsmedel som påverkar natur, djur och människor på lokal nivå. Störst skada på miljön görs i alla efterprocesser som spinning, stickning och framförallt i färgningen. Detta på grund av alla kemikalier som används. Tillverkningen kräver mycket resurser, som energi och vatten. Den humana situationen som råder på många håll i världen är tragisk och oacceptabel. Människor arbetar väldigt många fler timmar per dag än vad vi normalt gör till en lön som inte ens räcker till mat och tak över huvudet. Barn tvingas i tidig ålder in i arbetet för att hjälpa till med försörjningen istället för att gå i skolan.
Vårt mönster i hur vi konsumerar är också en bidragande faktor till det hela. Idag köper vi svenskar i snitt 15-20 kg textilier varje år – av det så slänger vi 8 kg.

Är det inte bättre att flytta tillverkningen?

Om vi ska åstadkomma omfattande förbättringar måste vi börja med att förändra världen där det gör störst skillnad. Det skulle inte vara till det bättre att göra en stor del av befolkningen i Bangladesh arbetslösa. Bangladesh är ett av världens största exportländer när det kommer till kläder och textilier. Ungefär 80 procent av landets export kommer från denna industri. Det finns tillverkare i Bangladesh som har investerat i miljöanpassade metoder och bättre arbetsvillkor. De varumärken som ansluter sig till denna resa stärker marknaden för miljövänligare kläder och skapar incitament för fler att göra samma resa.
Med fortsatt positiv utveckling på världsmarknaden skulle denna industri kunna sysselsätta 15 miljoner personer inom 20 år, och Bangladesh skulle kunna klassas som ett medelinkomstland om 5-10 år. Men det kommer inte ske av sig självt. Vi måste påverka utbud och efterfrågan för att göra miljövänligare och mer hållbara kläder till ett måste.

Hur vet vi veta vad vi köper?

Det är tyvärr väldigt svårt att veta vad det är vi egentligen köper och hur den produkten faktiskt är tillverkad. Ofta är det till och med svårt för leverantören att veta hur hela tillverkningskedjan ser ut för att den involverar många olika steg. Till hjälp finns tredjepartscertifieringar som erbjuder trovärdig vägledning för såväl konsument som leverantör. Inom textilindustrin finns tredjepartscertifieringar som innebär full spårbarhet från fiber till plagg, allt detta finns då dokumenterat. Granskning och verifiering att kraven uppfylls från en organisation som är fristående och oberoende av leverantören. Att humana krav ställs hos de fabriker och odlingar som ingår i processen för tillverkningen och distributionen.
Vi kan också välja kläder där bomullen är ekologiskt odlad. Då är själva bomullen odlad i balans med naturen. I praktiken innebär detta att inga kemikalier eller bekämpningsmedel som är skadliga. Endast manuell ogräs- och insektsbekämpning. Inga kemiska konstgödsel och inga genmodifierade grödor. De miljömässiga fördelarna är självklara men det finns fler positiva aspekter. Bomull som odlas utan att stressas fram gör att kvaliteten blir hög med långa, jämna och mjuka fibrer. Det som är viktigt att veta är att ett klädesplagg inte är ekologiskt bara för att bomullen är det.
Det bästa är att köpa miljömärkta kläder då krav ställts hela vägen från odling till tillverkning av plagget. Dock kan vi inte alltid få allt men vi vill uppmana dig till att göra aktiva val och inte bara köpa saker på slentrian.

Vilka profilprodukter väljer jag?

Utbudet för miljövänliga profilkläder är idag mycket bredare än för 10 år sedan. Det finns produkter som innehåller ekologisk bomull endast, och hela vägen till de som har full spårbarhet i hela tillverkningsprocessen. Är du intresserad av att se en del av utbudet så kan du göra det här.


Behöver du hjälp med din profilkläder?

Kontakta oss så ger vi dig en kostnadsfri offert för profilkläder med tryck eller brodyr. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker genom hela processen.

Kontakta oss nu